Đến ngày xuất viện nhưng thanh niên quyết không về, người nhà nhìn sang giường bên cạnh mới hiểu lý do

Đến ngày xuất viện rồi mà thanh niên dứt khoát không về ở lại bệnh viện. Đối với các người ốm khác bệnh viên là một cơn toát mồ hôi trong mơ nhưng với thanh niên này thì bệnh viện chính là thiên đường. Dù bác sĩ có đuổi cũng dứt khoát không chịu về.

Đến ngày xuất viện nhưng thanh niên quyết không về, người nhà nhìn sang giường bên cạnh mới hiểu lý do