Người Việt Nam xếp hàng chờ mua iPhone XS, 1 chỗ ngồi giá 3,4 triệu đồng

http://&yeah1stars.com/nguoi-viet-nam-xep-hang-cho-mua-iphone-xs-1-cho-ngoi-gia-34-trieu-dong/