𝙑𝙖𝙣𝙜 Đ𝒐̉ 𝒀́ 𝙀𝙧𝙚𝙢𝙤 𝙎𝙖𝙣 𝙌𝙪𝙞𝙧𝙞𝙘𝙤 𝙂𝙤𝙡𝙙

𝙑𝙖𝙣𝙜 𝙀𝙧𝙚𝙢𝙤 𝙎𝙖𝙣 𝙌𝙪𝙞𝙧𝙞𝙘𝙤 𝙂𝙤𝙡𝙙

Rượu được sản xuất từ 100% Nho Aglianico từ các cánh đồng nho của Mario ở Taurasi.

Nơi đây các cây nho được trồng đã hơn 100 năm trên núi.

Contact Me on Zalo
0563 376 789