𝐑𝐮̛𝐨̛̣𝐮 𝐯𝐚𝐧𝐠 𝐒𝐞𝐠𝐫𝐞𝐭𝐨 𝐆𝐫𝐚𝐧 𝐀𝐩𝐩𝐚𝐬𝐬𝐨

𝐗𝐮𝐚̂́𝐭 𝐱𝐮̛́: Italy
𝐂𝐡𝐮̉𝐧𝐠 𝐥𝐨𝐚̣𝐢: Vang chát
𝐆𝐢𝐨̂́𝐧𝐠 𝐍𝐡𝐨: Primitivo
𝐍𝐨̂̀𝐧𝐠 đ𝐨̣̂: 16%Vol

Contact Me on Zalo
0563 376 789